«

Úno 22

Akutní případy

NOVĚ
AKUTNÍ případy budeme nově ošetřovat i BEZ objednání a bez doporučení od praktického lékaře ráno mezi 6:45 a 7:15 hod.
S žádankou o akutní ošetření od praktického lékaře vyšetříme bez objednání vždy.

K akutním stavům patří například pásový opar, růže (horečnaté onemocnění), akutní alergická reakce, náhlá změna zdravotního stavu (v řádu dnů) a pod.
Mezi akutní stavy nepatří zhoršení chronického onemocnění v řádu týdnů, bradavice, akné, kontroly znamének, lymfatické otoky a další.
Ostatní choroby, které vyžadují přednostní ošetření, ale snesou odkladu, objednáváme do několika dnů po domluvě se zdravotní sestrou či lékařkou.
Bez objednání vyšetříme maximálně 1-2 pacienty, v případě většího počtu osob o nutnosti ošetření rozhoduje zdravotnický personál.

Pokud se na objednané vyšetření z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit, zavolejte prosím a informujte nás včas o této skutečnosti, Váš termín můžeme využít pro jiného pacienta!